Spring naar content

Sandra Minten

ROOM
Je kunt niet zomaar even rondkijken en een keus maken en kijken waar je heen zou gaan, je bent tot aan je nek in het leven weggezonken, ik althans wel.
Nonnen en soldaten – Iris Murdoch

Mensen nemen ruimte in. Maar met wie delen ze hun ruimte? En hoe verhouden ze zich tot de ruimte die ze hebben ingenomen? Is de ruimte groot genoeg en zijn ze er tevreden mee? Voldoet de ruimte, omdat er geen alternatief is? Worstelen ze met de ruimte, omdat ze liever ergens anders zouden zijn?

Zelfverkozen, noodgedwongen, niet passende ruimte. Ruimte die door mijn onderwerpen verschillend wordt ingenomen en waarbinnen iedereen er het beste van maakt.

ROOM is een momentopname uit drie langlopende projecten.