Spring naar content

Over de Fotoacademie

Conceptueel denken en een heldere visie onderscheiden de betere beeldmaker. Een moderne fotograaf/beeldmaker is meer dan een fotograaf, een moderne fotograaf kent de kracht van het stilstaande en het bewegende beeld, heeft kennis van beeldredactie, weet hoe beelden kunnen communiceren, kortom, de moderne fotograaf is fotografisch vormgever.

Missie en visie

De Fotoacademie is sinds 1985 de meest ambitieuze particuliere academie voor fotografie (stilstaand beeld) en video (bewegend beeld) in Nederland voor zowel de beginnende als de professionele beeldmaker.
We varen een eigen koers en passen het lesprogramma naar eigen inzicht en ervaringen aan zodat het perfect aansluit op de ontwikkelingen en verwachtingen van het werkveld.

Missie
De Fotoacademie leidt haar studenten op tot zelfstandige beeldmakers met een authentieke conceptueel eigen stijl en een onderzoekende houding ten opzichte van de maatschappij en het werkveld.

Visie
De Fotoacademie vormt een creatieve en innovatieve gemeenschap waar beginnende en ervaren beeldmakers elkaar ontmoeten, samenwerken en inspireren.

Docenten & mentoren

Docenten
De Fotoacademie heeft een uitgesproken voorkeur voor docenten die voornamelijk als vakfotograaf of als autonoom beeldmaker (of als artdirector of als fotoredacteur) werkzaam zijn. Onze ervaring is namelijk dat deze mensen beter op de hoogte zijn van de laatste trends, enthousiaster voor de groepen staan en constant de vinger aan de pols hebben wat betreft nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied.
Deze dynamische aanpak is ook terug te vinden in de lessen. Vanzelfsprekend hebben alle docenten ook ruime ervaring met lesgeven en worden zij vanuit de academie begeleid.

Mentoren
De Fotoacademie hanteert een uniek systeem van persoonlijke begeleiding, dat onontbeerlijk is bij meerjarige opleidingen: de hele week zijn gespecialiseerde mentoren aanwezig, die hulp bieden bij de uitwerking van opdrachten en projecten en vragen beantwoorden. Ze geven individuele studiebegeleiding en organiseren (gast)workshops.
Alle mentoren zijn mensen uit het vak, hetgeen je terugziet in hun aanpak. Ook geven mentoren begeleiding aan studenten die in de studio of digitale werkplaats willen werken, audiovisuele presentaties maken of zich met beeldmanipulatie en -bewerking bezighouden.

Bekijk docenten en mentoren

Kwaliteitszorg

De Fotoacademie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en als zodanig volgt de Fotoacademie de gedragscode van de NRTO en gelden voor al onze opleidingen en andere activiteiten de Algemene Voorwaarden van het NRTO.

De Fotoacademie is tevens een bij het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling.
In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, waardoor wij geen btw-verplichting hebben.

Verder werken wij met tevredenheidsonderzoeken en evaluaties onder onze studenten.

Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend zullen alle medewerkers van de Fotoacademie alles in het werk stellen klachten te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben dan vind je onderstaand de gang van zaken.

Allereerst willen we je wijzen op zeghetons@fotoacademie.nl. Hier kun je alle suggesties, klachten, wensen en opmerkingen (ook van persoonlijke aard) kwijt. Alle binnengekomen e-mails worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Je krijgt binnen 10 dagen antwoord.

Wat betreft een eventuele klacht onderscheiden we klachten op:

  • administratief vlak (incl. financiën)
  • organisatorisch vlak
  • lesinhoudelijk vlak (incl. problemen met docenten, beoordelingen, et cetera)

Neem met een administratieve klacht contact op met de administratie, administratie@fotoacademie.nl. Ook zou je contact op kunnen nemen met de artistiek manager/studiecoördinator Ruud de Jong, ruud@fotoacademie.nl.

Voor organisatorische en/of lesinhoudelijke klachten neem je contact op met de artistiek manager/studiecoördinator Ruud de Jong, ruud@fotoacademie.nl.

De Fotoacademie streeft ernaar elke klacht binnen 10 dagen af te handelen. Mocht de afhandeling meer tijd vragen dan zal de Fotoacademie je daarvan binnen 10 dagen op de hoogte stellen. De Fotoacademie zal zich steeds ten volle inzetten de klachtafhandeling zo kort mogelijk te houden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 1 jaar. Mocht je ontevreden zijn met de uitkomst dan kun je binnen 30 dagen na ontvangst van de klachtafhandeling bezwaar maken via bezwaar@fotoacademie.nl. Binnen 5 dagen ontvang je hiervan een ontvangstbevestiging.

Bij bezwaar op de uitspraak kun je je richten tot de Geschillencommissie in Den Haag waar de Fotoacademie door haar NRTO lidmaatschap aan is verbonden.

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor de Fotoacademie. Eventuele consequenties van de uitspraak van de geschillencommissie zullen door de Fotoacademie zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.