Spring naar content

Verdieping & Reflectie

De Module Verdieping & Reflectie is een module voor de beeldmaker die de tijd wil nemen om te reflecteren op de eigen ontwikkeling tot nu toe.
Tijdens dit semester kun je werken aan een of meer projecten of de verbetering en verdieping van jouw portfolio. Het is bij uitstek geschikt om voor jezelf helder te krijgen wie en wat je wilt zijn in het toekomstige werkveld en welke (maatschappelijke) rol jouw beelden daarin zullen spelen. In samenspraak met de docent of een door jou gekozen coach formuleer je zelf de doelstelling voor deze module. Je sluit de Module Verdieping & Reflectie af met een presentatie. De begeleiding bestaat uit 3-wekelijkse bijeenkomsten (kleine groepen) door de docent en daarnaast individuele begeleiding door een coach/mentor naar keuze. Deze module kan ook uitstekend gebruikt worden als voorbereiding op het laatste jaar van de Opleiding tot Fotograaf: Conceptueel Beeld.
De Module Verdieping & Reflectie kan desgewenst meerdere keren gevolgd worden.

Bij de Module Verdieping & Reflectie is inbegrepen:

  • 6 groepsbijeenkomsten
  • 8 coachingvouchers *
  • mentorbegeleiding
  • toegang tot studio en digitale werkplaats

* vouchers kunnen ingewisseld worden voor individuele coaching bij aan de Fotoacademie verbonden docenten of mentoren.

Zelfstudie

Aangezien je zelf de keuze maakt wat je in deze module wilt doen en ervaren, zal ook de tijd die je hieraan zult besteden daar sterk van afhankelijk zijn. De gemiddelde studielast zal ongeveer 12 à 15 uur per week zijn.

Certificaat

Wie afsluitend een met ‘voldoende’ beoordeelde presentatie heeft gegeven, ontvangt het certificaat ‘Module Verdieping & Reflectie’.

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van het certificaat ‘Module Verdieping & Reflectie’ kun je doorstromen naar het laatste jaar van de opleiding Conceptueel Beeld, mits je ook de Module Specialisatie hebt behaald en (nogmaals) naar de Module Verdieping & Reflectie.
Desgewenst kun je een keuze maken uit ons aanbod aan workshops.

Toelating

Om te kunnen starten met de Module Verdieping & Reflectie dien je het certificaat ‘Module Specialisatie’ te hebben of vergelijkbare kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring zal getoetst worden in een toelatingsgesprek.

Studiekosten

De kosten voor de Module Verdieping & Reflectie bedragen € 2.850,- verdeeld over 5 achtereenvolgende maandelijkse termijnen van elk € 570,-.
Bij betaling ineens krijg je korting en betaal je € 2.750,-. Hoe je wilt betalen kun je aangeven bij aanmelding. De termijnbedragen zullen rond de eerste van de maand worden geïncasseerd, beginnend in de maand waarin je start met je opleiding.

Facturatie

De factuur van deze opleiding wordt samen met de bevestiging van jouw inschrijving per post verstuurd. Wordt je factuur betaald door je werkgever, dan kun je dit aangeven bij jouw aanmelding.

Inschrijven

Wil je starten met de Module Verdieping & Reflectie? Je kunt je hier inschrijven.

Naar aanleiding van je inschrijving nemen we contact met je op over de toelating.

Opleidingsvariant Lesdag Tijdstippen Startdatum
1 dag per maand maandag 10:00 - 16:00 uur 30/09/2024
1 dag per maand maandag 10:00 - 16:00 uur 30/09/2024