Spring naar content

Vernieuwers van de fotografie

Het is belangrijk om je als fotograaf te verdiepen in de geschiedenis van beeld – en specifiek in de geschiedenis van de fotografie. Wat hebben andere fotografen gemaakt de afgelopen 200 jaar, wie zijn of waren de belangrijke vernieuwers en op welke manier zien we dat terug in de hedendaagse fotografie? De nadruk ligt op verwerving van kennis over het verleden om daarmee het heden beter te begrijpen. Dat helpt bij het bepalen van je identiteit als fotograaf.

 

Inhoud

 

Iedere bijeenkomst heeft als basis een thema dat de docent illustreert aan de hand van het werk van een aantal belangrijke, vaak vernieuwende, beeldmakers. Invalshoeken als techniek, filosofie, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst- en fotogeschiedenis, psychologie en persoonlijke artistieke ontwikkeling komen aan de orde.

  • Les 1. Techniek als basis
  • Les 2. Verhalen
  • Les 3. Portretten
  • Les 4. De professionele fotograaf

 

Werkvorm

 

De bijeenkomsten hebben het karakter van workshops. Je gaat naar aanleiding van de lessen zelf onderzoek doen en presenteert jouw bevindingen, waarbij je verbanden legt tussen verleden en hedendaagse fotografie en/of je eigen werk. Elke les heeft ruimte voor vragen en discussie.

De docent zorgt per les voor een adequate literatuur/leeslijst. Op die manier kun je de stof uit de lessen nog eens nalezen. Bovendien biedt het wegwijzers om je kennis verder te vergroten.

 

Leerdoelen

 

  • kennis van de geschiedenis van de fotografie
  • verruiming van je blik op het medium en inspiratie om eigen werk te scheppen
  • een beter begrip van waar jij staat als beeldmaker binnen de wereld waarin je werkt.
  • levenswijsheden

Aanmelden

Startdatum en lesplanning

Start: donderdag 14 november van 18:45-21:15 uur

 

Opleidingsvariant Lesdag Tijdstippen Startdatum
avond donderdag 18:45-21:15 14/11/2024
avond donderdag 18:45-21:15 14/11/2024