Vanzelfsprekend zullen alle medewerkers van de Fotoacademie alles in het werk stellen klachten te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben dan vind je in onderstaande procedure de gang van zaken.

Allereerst willen we je wijzen op zeghetons@fotoacademie.nl. Hier kun je alle suggesties, klachten, wensen en opmerkingen (ook van persoonlijke aard) kwijt. Alle binnengekomen e-mails worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Je krijgt binnen 10 dagen antwoord.

Wat betreft een eventuele klacht onderscheiden we klachten op:

  • administratief vlak (incl. financiën)
  • organisatorisch vlak
  • lesinhoudelijk vlak (incl. problemen met docenten, beoordelingen, et cetera)

Neem met een administratieve klacht contact op met de administratie, administratie@fotoacademie.nl. Ook zou je contact op kunnen nemen met de artistiek manager/studiecoördinator Ruud de Jong, ruud@fotoacademie.nl.

Voor organisatorische en/of lesinhoudelijke klachten neem je contact op met de artistiek manager/studiecoördinator Ruud de Jong, ruud@fotoacademie.nl.

De Fotoacademie streeft ernaar elke klacht binnen 10 dagen af te handelen. Mocht de afhandeling meer tijd vragen dan zal de Fotoacademie je daarvan binnen 10 dagen op de hoogte stellen. De Fotoacademie zal zich steeds ten volle inzetten de klachtafhandeling zo kort mogelijk te houden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 1 jaar. Mocht je ontevreden zijn met de uitkomst dan kun je binnen 30 dagen na ontvangst van de klachtafhandeling bezwaar maken via bezwaar@fotoacademie.nl. Binnen 5 dagen ontvang je hiervan een ontvangstbevestiging.

Bij bezwaar op de uitspraak kun je je richten tot de Geschillencommissie in Den Haag waar de Fotoacademie door haar NRTO lidmaatschap aan is verbonden.

De uitspraak van de bezwarencommissie is bindend voor de Fotoacademie. Eventuele consequenties van de uitspraak van de bezwarencommissie zullen door de Fotoacademie zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.